PostHeaderIcon Struktura programu

ZÁKLADNÍ PROGRAM (2 VYUČ. HOD.)

1. Představení, úvod                       

2. Plodnost, početí
       * principy plodnosti muže a ženy     
       * podmínky početí (životnost vajíčka, hlen děložního hrdla, životnost  spermií)       
       * splynutí vajíčka a spermie = začátek nového života

3. Blastogeneze      
        * rýhování oplozeného vejce, putování vejcovodem
        * diferenciace buněk, implantace blastocysty do děložní sliznice
        * absence menstruačního krvácení

4. Embryonální období        
        * základy všech orgánů a org. soustav, jednotlivé týdny a co se vytváří 
        *citlivost zárodku na jakékoli zásahy (fyzikální, chemické, biologické)

5. Fetální období         
        * jednotlivé lunární měsíce a co se během nich děje

6. Porod  (porodní doby)                                                                                           
       * otevírací, vypuzovací, k lůžku, retrakce dělohy

7. Film „Zázrak lásky“ (záběry ze 32.-52. min)                                                                       

8. Neplánované těhotenství
      * faktory při rozhodování, alternativy (dítě si nechám, podpora rodiny, azyl.  dům, adopce, interrupce)     

9. UUT                                                                                                      
      * zákon ČR, popis jednotlivých zákroků
       -  na žádost pacientky (miniinterrupce, kyretáž)
       -  na základě lékař. indikace (těh. ohrožuje život matky, podezření na VVV nebo GV)
      *statistika um. potratů v ČR – 24 000 UUT v roce 2012
      *následky - fyz. 25%(sam. potrat, záněty, nepl., mimoděl. těh.), psych. 80%   - PAS                                       

10. Zodpovědnost
      * začátek intimního života: fyz. a psych. zralost, zodpovědost za své jednání
      * volba životního partnera (láskyplný vztah vs. náhodný sex)
      * jednotlivé antikoncepční metody (představení metody,+ a -)            

11. Otázky, příprava na diskusi (úkol pro posluchače)                                                                                              

12. Rozloučení                                                                                  

 

DISKUSE (1 VYUČ. HOD, 1-2 TÝDNY PO ZÁKLADNÍM PROGRAMU)

1. Přivítání

2. Putování modelu 10 týd. plodu mezi posluchači
     * co posluchače oslovilo
     * otázky k problematice

3. Anketa
     *odpovědi na anketní otázky a diskuse nad nimi

4. Závěrečné otázky

5. Nabídka následné péče, poradna pro posluchače
     * předání kontaktu na poradnu

6. Rozloučení

 

 

Ohlasy na přednášky

„Velmi pěkné, žáci vydrželi poslouchat, reagovali, ocenili smysl pro humor, otevřenost. Doporučuji.“

ZŠ Velhartice, 12/2009

 

Nadace Mezinárodní potřeby - Dlouhodobý partner naší práce

 

Zasílání novinek

Chcete-li dostávat pravidelné informace o našich akcích, můžete se zaregistrovat zde.

Sponzoři a partneři

Nadace Mezinárodní potřeby
Od 1. června 2010 NIŽ spolupracuje s Nadací Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory pracující na základních a středních školách. V naší společnosti získala pro následující rok podporu lektoka Jitka Kultová z Plzně. Podrobnosti najdete na stránkách Nadace.

Magistrát města Plzně, odbor školství
- přidělena dotace ve výši 6 000 Kč na nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost a na úhradu tel. poplatků pro plzeňský region
- dotace byla v roce 2003 již použita v souladu se smluvními podmínkami

Nadace Preciosa
- přidělena dotace 40 000 Kč na materiálové zabezpečení lektorů (nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost - modely plodu, videokazety, letáky).
- dotace byla částečně využita v roce 2003 na nákup výukových modelů plodu, zbylá částka byla využita v průběhu roku 2004 na nákup zbývajících pomůcek

F-nadace
- přidělena dotace 39 700 Kč na tisk informačního zpravodaje, úhradu části mzdových nákladů lektorky J. Kultové a na cestovní náklady.
- dotace byla využita v průběhu roku 2004

Úřad práce v Plzni  
- Pro naši plzeňskou lektorku J. Kultovou se nám podařilo získat podporu Úřadu práce v Plzni, na základě které jsme tuto lektorku mohli od 1. února 2003 na 1/2 úvazek zaměstnat. Úřad práce dotoval její mzdové náklady částkou 2 800 Kč měsíčně po dobu 8 měsíců, což nám umožnilo snížit mzdové náklady o 50%.

NIŽ pravidelně podporují finančně jednotlivci i organizace:
KS PLZEŃ
CESTA ŽIVOTA ČESKÝ KRUMLOV A ČESKÉ BUDĚJOVICE
ECM VALTICE

bez vaší podpory by naše práce nebyla možná. DĚKUJEME!