PostHeaderIcon Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí

Národní iniciativa pro život (NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je ochrana základního lidského práva, práva na život od okamžiku početí až do přirozené smrti. Jako lidé, kteří si uvědomují jedinečnost každého člověka a obrovskou hodnotu lidského života, chceme tento život chránit a snažit se vrátit úctu k životu a ke druhému člověku znovu do prvních pozic hodnotového žebříčku každého jednotlivce. NIŽ se od svého vzniku věnuje především vzdělávání, pořádá přednášky a semináře. 

Program Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí má za cíl oslovit mladou generaci, žáky základních a středních škol,  s informacemi vedoucími k zodpovědnosti v jejich budoucích intimních životech, při plánování rodičovství a k úctě k lidskému životu. 
     Vysoký  počet  neplánovaných těhotenství a interrupcí je společenský jev, jehož příčiny lze hledat především v nezodpovědnosti v sexuálním životě a s tím související absenci informací o věcech, jako jsou principy plodnosti, prenatální vývoj člověka, zdravotní a etické aspekty interrupcí.
     Mládež je skupinou, která si své názory a postoje k této problematice teprve vytváří a je třeba jim poskytnout pravdivé a úplné informace, které jim umožní, aby své postoje a názory mohli svobodně zformovat.
     Kromě samotného přednáškového programu ve školách připravujeme na podzim 2013 otevření poradny  v Plzni, která bude posluchačům k dispozici pro osobní rozhovory a případnou odbornou pomoc.
     Lektoři společnosti realizovali v letech 2002 - 2012 na základních a středních školách v ČR 841 preentivních progamů a seminářů pro 18 360 posluchačů  

Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí :

  • je vhodný pro 8. a 9. třídy základních škol a pro školy střední, ale také pro specifické skupiny
  • může být ve formě samostatné přednášky, či jako vhodný doplněk biologie, sexuální či rodinné výchovy
  • srozumitelnou formou předkládá informace o ženském cyklu, početí a o prenatálním vývoji člověka, včetně obrazové dokumentace
  • pojednává o problematice umělých potratů a jejich negativních důsledků, včetně etických a zdravotních aspektů
  • předkládá možnosti prevence (různé druhy antikoncepce a jejich použití a vhodnost či závadnost)
  • má za cíl výchovu mladé generace k respektování lidských práv v oblasti práva člověka na život od okamžiku početí, a výchovu k zralosti a odpovědnosti v intimních životech

Více informací o programu a vyjádření odborného garanta najdete na www.niz.cz

 

Ohlasy na přednášky

„Velmi pěkné, žáci vydrželi poslouchat, reagovali, ocenili smysl pro humor, otevřenost. Doporučuji.“

ZŠ Velhartice, 12/2009

 

Nadace Mezinárodní potřeby - Dlouhodobý partner naší práce

 

Zasílání novinek

Chcete-li dostávat pravidelné informace o našich akcích, můžete se zaregistrovat zde.

Sponzoři a partneři

Nadace Mezinárodní potřeby
Od 1. června 2010 NIŽ spolupracuje s Nadací Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory pracující na základních a středních školách. V naší společnosti získala pro následující rok podporu lektoka Jitka Kultová z Plzně. Podrobnosti najdete na stránkách Nadace.

Magistrát města Plzně, odbor školství
- přidělena dotace ve výši 6 000 Kč na nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost a na úhradu tel. poplatků pro plzeňský region
- dotace byla v roce 2003 již použita v souladu se smluvními podmínkami

Nadace Preciosa
- přidělena dotace 40 000 Kč na materiálové zabezpečení lektorů (nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost - modely plodu, videokazety, letáky).
- dotace byla částečně využita v roce 2003 na nákup výukových modelů plodu, zbylá částka byla využita v průběhu roku 2004 na nákup zbývajících pomůcek

F-nadace
- přidělena dotace 39 700 Kč na tisk informačního zpravodaje, úhradu části mzdových nákladů lektorky J. Kultové a na cestovní náklady.
- dotace byla využita v průběhu roku 2004

Úřad práce v Plzni  
- Pro naši plzeňskou lektorku J. Kultovou se nám podařilo získat podporu Úřadu práce v Plzni, na základě které jsme tuto lektorku mohli od 1. února 2003 na 1/2 úvazek zaměstnat. Úřad práce dotoval její mzdové náklady částkou 2 800 Kč měsíčně po dobu 8 měsíců, což nám umožnilo snížit mzdové náklady o 50%.

NIŽ pravidelně podporují finančně jednotlivci i organizace:
KS PLZEŃ
CESTA ŽIVOTA ČESKÝ KRUMLOV A ČESKÉ BUDĚJOVICE
ECM VALTICE

bez vaší podpory by naše práce nebyla možná. DĚKUJEME!