PostHeaderIcon Lektoři

Plzeňský kraj

   
Mgr. Jana Řezníčková
Moje cesta na svět  kontakt: jana.reznickova@niz.cz

   
Miriam Petrová
Moje cesta na svět  kontakt: miriam.petrova@niz.cz

Jitka Kultová
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  kontakt: jitka.kultova@niz.cz


Ústecký kraj

 
Martin Růžička
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  kontakt: ruzicka@agentura-lektor.cz


Severočeský kraj


Michal Koťátko
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  kontakt: michal.kotatko1@seznam.cz


Praha a středočeský kraj


Mgr. Radmila Sýkorová
Moje cesta na svět  kontakt: radmila.sykorova@niz.cz


Jitka Kultová
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  kontakt: jitka.kultova@niz.cz


Královehradecký kraj


Karla Mihatschová
Moje cesta na svět  kontakt: kaja.mihatschova@seznam.cz


Vít Pospíšil
Moje cesta na svět  kontakt: vit.pospisil@sion.cz
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí kontakt: vit.pospisil@sion.cz


Jihočeský kraj


Petra Egnerová
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  kontakt: egnerova@email.cz


Jitka Škodová
Moje cesta na svět kontakt: jitka.siska@seznam.cz


Olomoucký kraj


Drahoslava Stehlíková
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  kontakt: da.stehlikova@seznam.cz


Zlínský kraj


Renata Zajíčková
Moje cesta na svět  kontakt:  renata.zajickova@etickedilny.cz
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  kontakt: renata.zajickova@etickedilny.cz


Jihomoravský kraj


Viktoria Zemanová
Moje cesta na svět  kontakt: v.zemanova@englishplus.cz
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  kontakt: v.zemanova@englishplus.cz

 

 

 

 

Ohlasy na přednášky

"Přednášku hodnotím velmi kladně, byla zvolena velmi vhodná forma vysvětlení problematiky. "

Bolevecká ZŠ Plzeň, 1/2006

 

Nadace Mezinárodní potřeby - Dlouhodobý partner naší práce

 

Zasílání novinek

Chcete-li dostávat pravidelné informace o našich akcích, můžete se zaregistrovat zde.

Sponzoři a partneři

Nadace Mezinárodní potřeby
Od 1. června 2010 NIŽ spolupracuje s Nadací Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory pracující na základních a středních školách. V naší společnosti získala pro následující rok podporu lektoka Jitka Kultová z Plzně. Podrobnosti najdete na stránkách Nadace.

Magistrát města Plzně, odbor školství
- přidělena dotace ve výši 6 000 Kč na nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost a na úhradu tel. poplatků pro plzeňský region
- dotace byla v roce 2003 již použita v souladu se smluvními podmínkami

Nadace Preciosa
- přidělena dotace 40 000 Kč na materiálové zabezpečení lektorů (nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost - modely plodu, videokazety, letáky).
- dotace byla částečně využita v roce 2003 na nákup výukových modelů plodu, zbylá částka byla využita v průběhu roku 2004 na nákup zbývajících pomůcek

F-nadace
- přidělena dotace 39 700 Kč na tisk informačního zpravodaje, úhradu části mzdových nákladů lektorky J. Kultové a na cestovní náklady.
- dotace byla využita v průběhu roku 2004

Úřad práce v Plzni  
- Pro naši plzeňskou lektorku J. Kultovou se nám podařilo získat podporu Úřadu práce v Plzni, na základě které jsme tuto lektorku mohli od 1. února 2003 na 1/2 úvazek zaměstnat. Úřad práce dotoval její mzdové náklady částkou 2 800 Kč měsíčně po dobu 8 měsíců, což nám umožnilo snížit mzdové náklady o 50%.

NIŽ pravidelně podporují finančně jednotlivci i organizace:
KS PLZEŃ
CESTA ŽIVOTA ČESKÝ KRUMLOV A ČESKÉ BUDĚJOVICE
ECM VALTICE

bez vaší podpory by naše práce nebyla možná. DĚKUJEME!